1

Quản trị kinh doanh du lịch và dịch vụA. Kiến thức giáo dục đại cương 

Triết học (Marxist-Leninist Philosophy)
Kinh tế chính trị Mác- Lênin (Marx Leninist Political Economics)
Chủ nghĩa xã hội khoa học (Scientific Socialism)
Lịch sử Đảng CSVN (History of Vietnam’s Communist Party)
Tư tưởng Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh’s Thoughts)

2 Khoa học xã hội

Xã hội học (Sociology)
Pháp luật đại cương (Basic Law)
Luật kinh tế (Economic Law)
Kinh tế ngành (Industrial Economics)

3 Ngoại ngữ

Ngoại ngữ đại cương (Basic Foreign Languages)

4 Toán- Tin học- Khoa học tự nhiên

Toán cao cấp (Advanced Mathematics)
Lý thuyết xác suất và thống kê toán (Statistics and Probability Theory)
Tin học đại cương (Basic Informatics)
Phương pháp định lượng trong kinh tế (Quantitative methods in economics)


B. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:

1. Kiến thức cơ sở

1.1 Kiến thức cơ sở khối ngành
Kinh tế vi mô I (Microeconomics I)
Kinh tế vĩ mô I (Macroeconomics I)

1.2 Kiến thức cơ sở ngành
Nguyên lý kế toán (Principles of Accounting)
Marketing căn bản (Principles of Marketing )
Kinh tế lượng (Econometrics)

2 Kiến thức ngành chính
2.1 Kiến thức chung của ngành chính
Quản trị học (Management)
Quản trị chiến lược (Strategic Management)
Quản trị nguồn nhân lực (Human Resource Management)
Quản trị tài chính (Financial Management)
Quản trị Marketing (Marketing Management)

2.2 Kiến thức chuyên sâu của ngành chính
Quản trị cung ứng dịch vụ (Servuction Management)
Quản trị kinh doanh lưu trú (Accomodation Management)
Quản trị kinh doanh lữ hành (Managing Travel Agencies and Tour companies)
Marketing dịch vụ (Service Marketing)
Nguyên lý kinh doanh du lịch (Principles of Tourism business)

3 Kiến thức bổ trợ

Kế toán tài chính (Financial Accounting )
Kế toán quản trị (Managerial Accounting)
Thống kê kinh doanh (Business Statistics)
Nghiên cứu marketing (Marketing Research)
Quản trị kinh doanh nhà hàng (Restaurant Management)
Tâm lý và nghệ thuật giao tiếp trong kinh doanh du lịch (Psychology & Method of communication in Tourism)
Lịch sử văn hoá Việt nam (History of Vietnamese culture)
Tổ chức lãnh thổ du lịch (Tourism territory organization)
Hệ thống thông tin quản lý (Management Information Systems)
Ngoại ngữ chuyên ngành (Foreign Languages for Specific Purposes)
Quản trị chuỗi cung ứng (Supply Chain Management)
Quản trị dự án (Project Management)
Tổ chức lễ hội và sự kiện (Festival & Events holding)
Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch (Tourist guide)
Quy trình phục vụ trong khách sạn - nhà hàng (Service processing in Hotel-restaurant)
Kinh tế công cộng (Public Economics)


Nhận xét

0 Nhận xét từ "Quản trị kinh doanh du lịch và dịch vụ"

Đăng nhận xét

Lưu Ý: Các bạn vui lòng để lại tên khi đóng góp ý kiến nhận xét tại vnedoc.com bằng cách chọn Tên/URL từ mục danh sách đổ xuống.Bạn chỉ cần điền Tên, có thể bỏ qua URL nếu không cần thiết. Hoặc sử dụng tài khoản Google của bạn. Cám ơn các ý kiến đóng góp của các bạn !

 
Finance Blogs
Finance online
Trở Lại Đầu Trang Copyright © 2010 | Giáo Trình Kinh Tế Được chia sẻ bởi 3