1

Quản trị kinh doanh quốc tếQuản trị kinh doanh quốc tế

Uploaded: 03/07/2010
File Size: 101.91 KB 
Photobucket


Quản trị kinh doanh quốc tế - chương 1

Uploaded: 03/13/2010
File Size: 199.95 KB 
Photobucket
 

Quản trị kinh doanh quốc tế - chương 2

Uploaded: 03/13/2010
File Size: 181.53 KB 
Photobucket
 

Quản trị kinh doanh quốc tế - chương 3

Uploaded: 03/13/2010
File Size: 113.02 KB 
Photobucket
 

Quản trị kinh doanh quốc tế - chương 4

Uploaded: 03/13/2010
File Size: 237.98 KB 
Photobucket
 

Quản trị kinh doanh quốc tế - chương 5

Uploaded: 03/13/2010
File Size: 207.36 KB 
Photobucket
 

Quản trị kinh doanh quốc tế - chương 6

Uploaded: 03/13/2010
File Size: 55.24 KB 
Photobucket
 

Quản trị kinh doanh quốc tế - chương 7

Uploaded: 03/13/2010
File Size: 161.86 KB 
Photobucket
 

Quản trị kinh doanh quốc tế - chương 8

Uploaded: 03/13/2010
File Size: 128.13 KB 
Photobucket
 

Quản trị kinh doanh quốc tế - chương 9

Uploaded: 03/13/2010
File Size: 114.16 KB 
Photobucket
 

Quản trị kinh doanh quốc tế - chương 10

Uploaded: 03/13/2010
File Size: 247.05 KB 
Photobucket
   
Quản trị kinh doanh quốc tế - chương 11

Uploaded: 03/13/2010
File Size: 252.56 KB 
Photobucket
 

Quản trị kinh doanh quốc tế - chương 12

Uploaded: 03/13/2010
File Size: 179.77 KB 
Photobucket
 


Nhận xét

0 Nhận xét từ "Quản trị kinh doanh quốc tế"

Đăng nhận xét

Lưu Ý: Các bạn vui lòng để lại tên khi đóng góp ý kiến nhận xét tại vnedoc.com bằng cách chọn Tên/URL từ mục danh sách đổ xuống.Bạn chỉ cần điền Tên, có thể bỏ qua URL nếu không cần thiết. Hoặc sử dụng tài khoản Google của bạn. Cám ơn các ý kiến đóng góp của các bạn !

 
Finance Blogs
Finance online
Trở Lại Đầu Trang Copyright © 2010 | Giáo Trình Kinh Tế Được chia sẻ bởi 3