1

Quản trị kinh doanh thương mạiA. Kiến thức giáo dục đại cương: 

1. Lý luận Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.
Triết học (Marxist-Leninist Philosophy)
Kinh tế chính trị Mác- Lênin (Marx Leninist Political Economics)
Chủ nghĩa xã hội khoa học (Scientific Socialism)
Lịch sử Đảng CSVN (History of Vietnam’s Communist Party)
Tư tưởng Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh’s Thoughts)

2. Khoa học xã hội
Xã hội học (Sociology)
Pháp luật đại cương (Basic Law)
Luật kinh tế (Economic Law)
Kinh tế ngành (Industrial Economics)

3. Ngoại ngữ
Ngoại ngữ đại cương (Basic Foreign Languages)

4. Toán-Tin học – Khoa học tự nhiên
Toán cao cấp (Advanced Mathematics)
Lý thuyết xác suất và thống kê toán (Statistics and Probability Theory)
Tin học đại cương (Basic Informatics)
Phương pháp định lượng trong kinh tế (Quantitative methods in economics)

B. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

1. kiến thức cơ sở

1.1 kiến thức cơ sở khối ngành
Kinh tế vi mô I (Microeconomics I)
Kinh tế vĩ mô I (Macroeconomics I)

1.2. Kiến thức cơ sở ngành
Nguyên lý kế toán (Principles of Accounting)
Marketing căn bản (Principles of Marketing )
Kinh tế lượng (Econometrics)

2. Kiến thức ngành chính
2.1 Kiến thức chung của ngành chính
Quản trị học (Management)
Quản trị nguồn nhân lực (Human Resource Management)
Quản trị tài chính (Financial Management)
Quản trị Marketing (Marketing Management)
Quản trị chiến lược (Strategic Management)

2.2. Kiến thức chuyên sâu của ngành chính
Kinh tế thương mại (Commercial Economics)
Kinh doanh xuất nhập khẩu (Import/Export Business)
Quản trị xúc tiến thương mại (Commerce Promotion Management)
Quản trị doanh nghiệp thương mại (Management in Commercial Company)
Quản trị lực lượng bán (Sales Force Management)
Quản trị thương mại bán lẻ (Commercial Retail Management)

3. Kiến thức bổ trợ
Kế toán tài chính (Financial Accounting )
Kế toán quản trị (Managerial Accounting)
Nghiên cứu marketing (Marketing Research)
Thống kê kinh doanh (Business Statistics)
Ngoại ngữ chuyên ngành (Foreign Languages for Specific Purposes)
Quản trị quan hệ khách hàng (Customer Relation Management )
Đàm phán thương mại (Commercial Negociation)
Luật thương mại (Commercial Law)
Kinh tế quốc tế (International Economics)
Thương mại điện tử (Electronic Commerce)
Quản trị kinh doanh dịch vụ (Service Management)
Quản trị chuỗi cung ứng (Supply Chain Management)
Quản trị chất lượng toàn diện (Total Quality Management)
Khởi sự kinh doanh (New venture Creation)
Kinh tế công cộng (Public Economics)


Nhận xét

2 Nhận xét từ "Quản trị kinh doanh thương mại"

Anonymous nói...

oi trang ngay tuyet qua!


21:35 Ngày 23 tháng 09 năm 2010
Albert Ngô nói...

Trang này cần được mọi người biết đén


02:58 Ngày 11 tháng 07 năm 2012

Đăng nhận xét

Lưu Ý: Các bạn vui lòng để lại tên khi đóng góp ý kiến nhận xét tại vnedoc.com bằng cách chọn Tên/URL từ mục danh sách đổ xuống.Bạn chỉ cần điền Tên, có thể bỏ qua URL nếu không cần thiết. Hoặc sử dụng tài khoản Google của bạn. Cám ơn các ý kiến đóng góp của các bạn !

 
Finance Blogs
Finance online
Trở Lại Đầu Trang Copyright © 2010 | Giáo Trình Kinh Tế Được chia sẻ bởi 3