1

Hệ phương trình tuyến tính
Chương 2 - Bài 5:
Trong toán học (cụ thể là trong đại số tuyến tính), một hệ phương trình đại số tuyến tính hay đơn giản là hệ phương trình tuyến tính là một tập hợp n phương trình tuyến tính với k biến số:
\left\{\begin{matrix} a_{1,1}x_1+a_{1,2}x_2+...+a_{1,k}x_k = b_1 \\ a_{2,1}x_1+a_{2,2}x_2+...+a_{2,k}x_k = b_2 \\ \vdots \\a_{n,1}x_{1}+a_{n,2}x_{2}+...+a_{n,k}x_k = b_n\end{matrix}\right.


Hệ phương trình trên có thể được viết theo dạng phương trình ma trận:
Ax=b
Với A là ma trận chứa các hệ số ai,j (ai,j là phần tử ở hàng thứ i, cột thứ j của A); x là vector chứa các biến xjb là vector chứa các hằng sốbi. Tức là:
\begin{bmatrix}a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,k} \\a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,k} \\\vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,k} \end{bmatrix} \begin{bmatrix}x_1 \\x_2 \\\vdots \\x_k\end{bmatrix} =\begin{bmatrix}b_1 \\b_2 \\\vdots \\b_n\end{bmatrix}
Nếu các biến số của hệ phương trình tuyến tính nằm trong các trường đại số vô hạn (ví dụ số thực hay số phức), thì chỉ có ba trường hợp xảy ra:
  • hệ không có nghiệm (vô nghiệm)
  • hệ có duy nhất một nghiệm
  • hệ có vô số nghiệm
Định dạng PPT
File Size: 2.81 MB
Download


Nhận xét

3 Nhận xét từ "Hệ phương trình tuyến tính"

hong phuong nói...

tai sao khong co phan huong dan giai cac dang bai tap dai so cao cap


19:24 Ngày 28 tháng 09 năm 2011
Nặc danh nói...

nhin the nay kho hieu qua


02:32 Ngày 07 tháng 12 năm 2011
Nặc danh nói...

link die hết rồi...


04:16 Ngày 12 tháng 08 năm 2012

Đăng nhận xét

Lưu Ý: Các bạn vui lòng để lại tên khi đóng góp ý kiến nhận xét tại vnedoc.com bằng cách chọn Tên/URL từ mục danh sách đổ xuống.Bạn chỉ cần điền Tên, có thể bỏ qua URL nếu không cần thiết. Hoặc sử dụng tài khoản Google của bạn. Cám ơn các ý kiến đóng góp của các bạn !

 
Finance Blogs
Finance online
Trở Lại Đầu Trang Copyright © 2010 | Giáo Trình Kinh Tế Được chia sẻ bởi 3